ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดคำแบบโฟนิคส์ (Phonics) ชุด Let’s read สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางคอมสีย๊ะ ดาหะซี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,11:39  อ่าน 1817 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนโดยใช้นิทานเชิงคณิตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู
ชื่ออาจารย์ : นางมาซีเตาะห์ โตะแวอายี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2560,21:35  อ่าน 921 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ
ชื่ออาจารย์ : นางนุซรีย์ อีซบซี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2560,21:31  อ่าน 902 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2560,12:07  อ่าน 1097 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกิติมา รุจิศรัณย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,14:25  อ่าน 2015 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Suite"
ชื่ออาจารย์ : นางรัตน์ติยา เกปัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2558,15:08  อ่าน 2669 ครั้ง
รายละเอียด..