ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางนุชนาต บุญประคม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางแวรอกาเย๊าะ อับดุลฮานุง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนุซรีย์ อีซบซี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางมาซีเตาะห์ โตะแวอายี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2