ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางนุชนาต บุญประคม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางแวรอกาเย๊าะ อับดุลฮานุง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางนุซรีย์ อีซบซี
ครู คศ.2

นางมาซีเตาะห์ โตะแวอายี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2