กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวนี ปูลาพาราเปะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนุจรีย์ รัตนอรุณ
ครู คศ.3

นางมายีด๊ะ แนรอ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัตน์ติยา เกปัน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0864894291
อีเมล์ : narattiya@gmail.com