ผลการสอบ O-NET ปี 2561
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.46 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.45 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.56 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.16 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.91 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.6 KB