ผลการสอบ O-NET ปี 2560
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามสาระการเรียนรู้
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.92 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.07 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสาระการเรียนรู้
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.13 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.11 KB