เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านโกตาบารู

 

คำร้อง      อารีย์    กิจถาวร

ทำนอง     อารีย์     กิจถาวร

ขับร้อง     สมพร    น่วมทอง

                 จุติพร    น่วมทอง 

 

 

ดอกชบา สวยเด่นเป็นตระหง่าน

เราชื่นบาน การเรียนดี และมีวินัย

ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน คนก้าวไกล

เขียวเหลืองไซร้ ชูชัยให้พวกเรา

บ้านโกตา นามนี้ มีคุณค่า

พัฒนาเด็กไทย ในทุกสถาน

ร่วมสร้างเยาวชน มาเนิ่นนาน

ร่วมสร้างฐาน การศึกษา ถ้วนหน้ากัน

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วินัยเด่นชัด มุ่นมั่น ด้านคุณธรรม

เขียวเหลือง คือธงชัยให้จดจำ

เกริกเกียรตินาม โรงเรียนบ้านโกตา