คณะผู้บริหาร

ดร.รัตนา ดำทองเสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวตอเฮเร๊าะ ระสิหินิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา