กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัตน์ติยา เกปัน
ครู คศ.3

นางปราณี ทองคำศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสรัลรัตน์ ชูแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรอหานี กามา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2