ภาพกิจกรรม
นิเทศตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นิเทศตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

             วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.รัตนา ดำทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู นางสาวตอเฮเร๊าะ ระสิหินิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโกตาบารู ร่วมต้อนรับ นางสาวซากูรา หลงแซ ศึกษานิเทศ สพป.ยะลา เขต 1 นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์ และนางอุบลรัตน์ กิมาคม นักวิชาการชำราญการ สพป.ยะลา เขต 1 ในการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ นโยบาย 12 ข้อ ของทาง สพป.ยะลา เขต 1 มาตรการการรับมือกับโรคโควิด/โรคลมแดด และการขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ สู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งไดให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาให้สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโกตาบารู)

คลิกดูรูปเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xyy9CZbwvxPiTdma79JKTyLZoEv3bmUpJzfinVcAKsTE2y1dQRpHhrN6XZyjiwrGl&id=100057378252473
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,15:44   อ่าน 32 ครั้ง