รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
129/1 หมู่ที่ 1 ถนนโกตา-ยะลา   ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 95140
เบอร์โทรศัพท์ (073) 251295 เบอร์แฟกส์ (073) 251295


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :