ถาม-ตอบ (Q&A)
จบม.3 แล้วจะเรียนที่ไหนดี สาวๆม.3 ช่วยตอบหน่อยจ้า
โพสโดย
rattiya
narattiya@gmail.com

จบม.3 แล้วจะเรียนที่ไหนดี เรียนไปทางสายไหนจบแล้วมีงานทำ สาวๆม.3 ช่วยตอบหน่อยจ้า 
โพสโดย : rattiya
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,13:56 น.
ความเห็นที่ 11
โพสโดย
พาตีเมาะ
pateenah@gmil.com
จบม.3จะไปเรียนต่อรามันห์ศิริวิทย์จะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิมและจะพยายามส่งงานให้ครบทุกวัน
โพสโดย : พาตีเมาะ
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,15:07 น.
ความเห็นที่ 10
โพสโดย
ฟาติน
nurfatin@gmail.com
จบ ม.3 จากโรงเรียนบ้านโกตาบารู หนูจะไปเรียนสายอาชีววะกาลอ
โพสโดย : ฟาติน
IP : 118.172.53.98
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:27 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
KLบังฟิต
Fitree.me@gmail.com
จบ. ม.3ที่ดรงเรียนบ้านดกตาบารุ  หนุจะคิดว่าจะไปต่อ  ม.4   ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
โพสโดย : KLบังฟิต
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:24 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
วุ้น
Pattamapon835@gmail.com
ดิฉันจะเรียนสายภาษาคะ เพราะดิฉันชื่นชอบในภาษาคะ เนื่องจากดิฉันอยากเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศคะ ดิฉันคิดว่าภาษาสำคัญมากคะ
โพสโดย : วุ้น
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:21 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
ต่วนอาซียะห์
tuanasiyah.do@obec.moe.go.th
จบม.3จากโรงเรียนบ้านโกตาบารู หนูว่าจะไปต่อม.4จากอาชีวะยะลา
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:20 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
นาณี
rusnanee.as@gmil.com
จบจากโรงเรียนบ้านโกตาบารู ดิฉันคิดว่าจะไปต่อม.4  สายสามํัญที่โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เรียนสายด้านกีฬา-วอลเลย์บอล
โพสโดย : นาณี
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:18 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
อารีนา
xhayisamaw1@mail.com
จบจากโรงเรียนบ้านโกตาบารู ในความคิดของหนู โรงเรียนที่หนูอยากเรียนคือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
สายวิทย์-คณิต 
โพสโดย : อารีนา
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:12 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
tuansuhaila
tuansuhaila.tu@gmail.com
จบม.3ไป ดิฉันอยากที่จะต่อเรียนสายสามัญ สายศิลป์ เพราะ อยากที่จะเก่งภาษาต่างประเทศ เเละอยากได้งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพราะเป็นคนชอบงานศิลปะ เเละอยากที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านค่ะ.
โพสโดย : tuansuhaila
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:12 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
นูรู
snuru4425@gmail.com
จบ ม.3 จากโรงเรียนบ้านโกตาบารู  หนูคิดว่าจะไปเรียนต่อ ม.4 สายสามัญที่โรงเรียนเดชะปัตตนยานุ-ล เรียนสายวิทย์-คณิต 
โพสโดย : นูรู
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:08 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
รอฮานี
rahanee.to@gmail.com
จบ ม.3 จากโรงเรียนบ้านโกตาบารู หนูว่าจะไปเรียนต่อ ม.4 สายสามัณที่โรงเรียนรามันศิริวิทย์ เรียนสาย วิทย์-คณิต ค่ะ 

โพสโดย : รอฮานี
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:08 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
อามีเนาะ
ameenah.sa@gmail.com
ฉ้นดีเรียนสายอาชีวะบาลอ 
โพสโดย : อามีเนาะ
IP : 113.53.101.124
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564,14:04 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :