ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโกตาบารู ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกตาบารูชุดใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ทำความเข้าใจในหลักการและทิศทางการดำเนินการของโรงเรียนบ้านโกตาบารู โดยมีนางอารีย์ กิจถาวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบุหงารายา โรงเรียนบ้านโกตาบารู (ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 208 ครั้ง