ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 24 มีนาคม 2564
นางรัตนา ดำทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้รับหมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านโกตาบารู ดำเนินการการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 62 คน ซึ่งวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) และด้านคำนวณ (Numeracy) โดยมีนางสาวตอเฮเร๊าะ ระสิหินิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,22:58   อ่าน 4381 ครั้ง