ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (อ่าน 25) 04 ต.ค. 61
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 18) 03 ต.ค. 61
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดูแล ทุนการศึกษา ภูมิทายาท ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 18) 03 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อตลับหมึกและหมึกเติม (อ่าน 16) 03 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องกรองน้้าดื่ม (อ่าน 35) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อพัดลมแมงปอ (อ่าน 26) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (อ่าน 33) 24 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห้องเรียนสีเขียว (อ่าน 34) 19 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 38) 18 ก.ย. 61
แจ้งคุณครูดาวน์โหลด หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ได้ที่ เมนูหลักสูตรโรงเรียน ด้านซ้ายมือ ของหน้ (อ่าน 170) 05 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างถึง)การจัดซื้อวัสดุการศึกษาห (อ่าน 152) 22 พ.ค. 61
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างถึง)การจัดซื้อวัสดุการศึกษาเ (อ่าน 357) 25 ก.ย. 60
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 628) 09 ส.ค. 59
แบบติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศภายในของโรงเรียน (อ่าน 1158) 10 เม.ย. 59
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่านสามารถโหลดคู่มือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ได้แล้วค่ะ (อ่าน 1021) 29 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 922) 24 มี.ค. 58
ผลการสอบ O-NET ประจำปี 2557 Upload บนเว็บไซต์โรงเรียนแล้วค่ะ (อ่าน 1078) 21 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านโกตาบารูประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 993) 17 ก.พ. 57
รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (อ่าน 1126) 02 ก.ย. 56
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 3365) 18 ธ.ค. 55
ขอเชิญประชุม ก่อนปิดภาคเรียน (อ่าน 1361) 04 ต.ค. 55
การคัดเลือกการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนโกตาบารู ปี 2555 (อ่าน 1149) 05 ก.ย. 55
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1111) 14 มิ.ย. 55
ประกาศโรงเรียนบ้านโกตาบารู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทย (อ่าน 1207) 12 มิ.ย. 55
ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูตามโครงการย้ายครูคืนถิ่น (อ่าน 1117) 01 มิ.ย. 55
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 967) 01 มิ.ย. 55
โครงการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ (อ่าน 1245) 21 พ.ค. 55
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 985) 17 พ.ค. 55
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 997) 15 พ.ค. 55
ข่าวสอบครูผู้ช่วย 2555 มาแล้ว เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 8-14 มิถุนายน 2555 (อ่าน 1059) 09 พ.ค. 55
ประกาศผลการทดสอบ O-net ประจำปี 2554 ดูผลทางด้านซ้ายมือของเว็บไซต์โรงเรียน (อ่าน 1124) 28 เม.ย. 55
ประกาสผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาทปีการศึกษา2555 (อ่าน 890) 28 มี.ค. 55
ประกาศดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (อ่าน 898) 09 มี.ค. 55
ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ และเกมการศึกษา (อ่าน 909) 02 มี.ค. 55
ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 933) 09 ก.พ. 55
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ ONET ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับสนามสอบ (อ่าน 1077) 09 ก.พ. 55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 1037) 27 ม.ค. 55
สารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1103) 11 ม.ค. 55
เชิญร่วมงานวันครู (อ่าน 1001) 11 ม.ค. 55
คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1017) 22 ธ.ค. 54