ภาพกิจกรรม
รางวัลรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยอดเยี่ยมระดับภาค
โรงเรียนบ้านโกตาบารู ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัตนา ดำทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานยอดเยี่ยมระดับภาค ในการนำเสนอผลงาน รูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในชื่อผลงาน “โกตา Smart Kid นักวิทยาศาสตร์น้อย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,10:53   อ่าน 476 ครั้ง