ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน
ให้มารับค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบ และเงินเยียวยานักเรียน ในวันและเวลาตามตารางนี้
โดยให้ผู้ปกครองเตรียมหลักฐานดังนี้
--ใบเสร็จค่าเสื้อชุดนักเรียน ต้องระบุ
1.ชื่อ-ที่อยู่ของนักเรียน
2.ชื่อร้านและเลขประจำผู้เสียอากร

--หลักฐานเงินเยียวยานักเรียน ถ่ายเอกสารสำเนาทั้งหมดให้อยู่หน้าเดียวกัน
1.บัตรประชาชนนักเรียน
2.บัตรประชาชนผู้ปกครอง
3.หน้าสมุดบัญชีผู้ปกครอง(ชื่อต้องตรงกับบัตรประชาชนผู้ปกครอง)

หลักฐานดูจากตัวอย่างที่แจ้ง
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาในวันและเวลาที่กำหนด และสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
 
 

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,10:39   อ่าน 358 ครั้ง