ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโกตาบารู เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบาย แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง เป็นการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี อีกทั้งยังให้ผู้ปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษา เพื่อรายงานความประพฤติของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ภาพ:ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

คลิกดูรูปเพิ่มเติม >>https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9VskRxDAI62iHG9x~%3BYztBlp8aDAhxJCFjKuKnJ2zyF4u9KlKOHuJZe8rFoYujaU9X7Rziys9~%3BDt9n7Xs3~_gf8g9iA6~_LxjefM37LxHr8KxFfawV9pz81~%3BhPmr4T98Dz5KPoP4ff1VZ~%3BNLENvawy~_W1UOH8c~%3BqNUm~_58B~_6K~%3BwZ70H~%3Bk~_fgb6PbyJ~%3BMX~_dD0cyfyuwEguwEffG12dHPhVixHv1zPYvvIm3ni7yn61HDvEx2Ol~%3BAvbL1wR8zIi3H835MejR1MPUgflewU9ufLOtR0qJB5jxHPHtYdhfvtp6iv0wRz1BHMjPebCAf9A~%3B8J7zaOnAyfgH8Yv2~%3Bvh70Y75F86~%3B1e6P2NXb0E9nP62RT5jvxNrtzq878unN5~%3B3p70evni6wc59cDP63npD83s848drt6Xd2v4p6u0A~%3B6uU5H87T5LP8jPvlsfUb98ndl18Spy7mvBn2p7g~%3Bvnr7od6uwJxHN~_Q7zLfz4efxNfB34hbow~%3BcKvZp6FernPLmCL~%3BmH2urVRb0Eet1~_Ovpjrz~_9~_~%3BTuo8~%3ByySafUeBg~%3BL0~%3BGdSn9v7Z02PAV9771evdx0jEFyXeerTZ73TYL9~_o1WPIN3YefTiPpTuPwvuR2I~%3BgfsTeN2~%3BuUwbeD9~%3Brxuu~_8dIb~%3BkOceE~_7Dt5fvik7P8p7nnKAOa~_z8x3Ffpyd5z60V6Me6tGrVzT1avBp1j~%3BYB96bOIV4rHdQf1~_ctvPR3O~%3BE98M5L9X73obv9z568T5WfPXXoT5VvZj7Ubr83C~_~%3B8q2neB~%3BKFZj~_M~_vvjL~%3B3w4v3I6FPUZ8agZ39QL3Fekt23t89q2~_Vvnkgrq2~%3BjHyx3~%3BX4414470Ul7LyXZXs~%3B~%3BM1bDfR68wd~%3Bznf66hvMl4X54~%3B9JFuaP~_58GvufyzUQ~%3BeX8T~_fzNXwO~%3Bea3tVxv1zFh9i~%3B1I9FtYTxT6~_fLtfZA3L415efM8O9~%3Bv~_5EDvk5~%3BfI~_F9zGzwf~%3Bt40F8~%3BwP6~%3B~%3BeX.bps.a.408210023117620&type=1&__xts__[0]=68.ARAvPYrSQ7OQl9TWE8hQmfJn6nuIb63k4u4aYlgXGEiWKngVdq5mk21rga-mq3UFvbC46Zay_Szj3K_EPdXRNxT_nozP80cXssIRjvghWACRVGd27zWHHi1CzzOCCP4A29PGM7l4NgaCg9KLDJKxNeMgZf_W2h_dr5badKBFYt7FFLhjUZwnLZhQopoDiexagaNaAHfCYmqUh0C6St0Bj_m0F3JeQ_8DVkac2osnCU4FLFNb1CmLFG8aLkw2C-V5DII-_hBm_SGpRWLJMw39po2neRlqZ0s1PRssuxugYr1g7NNTxrZlxM0JRIRrKOVgQSqDulT9nIMii6VQXD6c0YeHYpEbAyu_EQcR8f6E-R1w9bAT_P3_sbYBM4FRVo4d47EjS9vmUAm75IIy_PGZkZIunU2yAb6i7RTQAm6RCMrdd70W5KpVQ8wXmd6NkEdqLwDtv0OfYXccUl0ZlQ&__tn__=HH-R
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,11:47   อ่าน 292 ครั้ง