ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโกตาบารู นำโดย นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู
ส.ต.ท.มะปอซี อาแว 
ครูหัวหน้างานแนะแนว ได้นำคณะครูและนักเรียน
ออกแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเจาะบือแม,โรงเรียนบ้านบือมัง,โรงเรียนบ้านมาแฮ, โรงเรียนบ้านกาลอ, โรงเรียนบ้านธารแร่, โรงเรียนบ้านปงตา, โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ, โรงเรียนบ้านย๊ะตะ, โรงเรียนบ้านนาเตย, โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา, โรงเรียนบ้านกาลูปัง, โรงเรียนบ้านบาโงย, โรงเรียนบ้านเกียรติ และโรงเรียนบ้านกาดือแป ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562(ภาพ:ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

คลิกดูรูปเพิ่มเติม >>https://www.facebook.com/250923765512914/photos/pcb.349439812327975/349443385660951/?type=3&theater
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,14:14   อ่าน 124 ครั้ง