ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ก่อนเสนอแต่งตั้งครูผู้ช่วย
วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู พร้อมด้วย นางกิติมา รุจิศรัณย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการประเมินประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ก่อนเสนอแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู ครั้งที่ 6 ของนางสาวฮานีซะห์ กาหลง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมบุหงารายา โรงเรียนบ้านโกตาบารู(ภาพ:ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,14:12   อ่าน 116 ครั้ง