ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู พร้อมด้วย นางกิติมา รุจิศรัณย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนางพจนา สุวรรณนันท์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล เป็นกรรมการประเมินประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ก่อนเสนอแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู ครั้งที่ 5 ของนางสาวพัชรี สาแม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมบุหงารายา โรงเรียนบ้านโกตาบารู (ภาพ:ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
 
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,16:02   อ่าน 148 ครั้ง