ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านโกตาบารู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ภาพ:ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
 
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,15:59   อ่าน 151 ครั้ง