ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชายแดนภาคใต้
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู และนางอุไร บุญเส้ง ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู เข้าเยี่ยมนักเรียนเนตรนารีตัวแทนโรงเรียนจำนวน 8 คนพร้อมด้วยครูผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ณ แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ภาพ:ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

คลิกดูรูปเพิ่มเติม >>

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9lseRBTEIRDPaEh7yT2zr09Mc32CEcBp~%3BLc9tTLSl7c9~%3BHCU~%3BfiFkW~%3BY5eXqKtX~%3Bculy0b5sarxdkB1N~%3B3uon5QP~%3BSv8TkD9wPsSjQlbwyWEvn33KAyvZ1p8fO5j~_1E20Zpq88SfjS83VZ3xpiO~%3BON~%3Bi7~_Az6F4~%3BP~_md~_Mh5Yj~%3Bc84~%3BlRYPqLWb7zY37~_dfLjrOWmfcGfkLNhz3gL93XKe~_uhxftWwp7xday~_FXnvp8l4RiGn~%3B4G~_Un~_gH59~_PdxflSxgIevv~%3BOjvfiWIz4Mc4Ec2MP0J8v2~_fJfK~_ssiw3~%3BSP~_qrzG~%3Bp5jsuXtv79fA82~%3Bw1812ot8rpox7MfznOd57vsK~_TB5jyEDDzEetfhv5z89fJ~_ybsg~%3BbZ4G~%3BeqqAf1K~%3Bt7xDmswLMfFWtPvM9b~_~%3Bz2C~%3BV21~%3BxjhNM~%3B11gxo95Fs5zv7V35u83uctFTvDnrwX5F9oL7Jm~%3Bllz5~_~_rZuv0gRnt1sJB3HvziQT3r4rEAMx7bfnDuv0Y9nfVsV~_jTn0PfTn~%3BnVS6~_ELCTN9~%3BFfdOYd2c~%3BdiBezldnbz0uPuzjx33cZWDev7Z~%3BXtFfbX1cmI~%3Befis~%3Bhn~%3BOS~%3BeAGf~_svY2wPza~%3B914M5vVd~%3B8jufysnb72K~_Rjd9~_OZkXE~_98dgHo3zOKhXsl5jDfmXn~%3BEHuZIR~%3B5238~%3BSG8zQJf0F~%3BiftxHw32qXGep3Af4X1q5y2d3ApmPL33TeP5DX2j~%3Br6Hb1j~%3B2fewbt~%3BPFBhyEfQn50XEEkz~%3BM~_svwPKego288659DH2nvuD8N2Sc~%3B73n8rA~%3BNamvK485ea~_~%3Br37ybPOnX37lmYOdDPumvTWYcpf1J8eI3xm~%3B18of~%3BQf0H~%3BVj6xt5ctgb7TFf~_s3X~%3BjCsvpAVfPLNd1x~_c8D0h30b3779LeT1L2TMWzj97~%3B~%3BTb2zJ25~_dzP9A36iP9zYu3t2vrxnf74~%3BuJ~%3B~%3B6dQP~_yb~%3B99fsAuZK3n~_KxnzCf8c2LiG4~%3B~_NDe4E~%3BIiv6b09~%3B5EeZPbPu7r39Rz2Y9xbcfxI8D~%3BOVDUC~_x4823JxnvoSfvs~%3Bvx1c1H7v6Qi7cETDneO3fGh3n2i6dgz3kQ1KfyGPd9vG83~_KuHon~%3Bs6jMGez35j3Ps5D~%3B7x3mSCfAnV~%3Bw~%3BudIe9XbWW~%3Bf~%3BuFzv~%3BJVbnBz5~_d4v0bf34~%3BsgivfWhfa6~_bD58qH2wDxfB8z4bPPB9~_D3o7bypr5Bn~%3BtHHflkftU3f895Pt7TZ5SHgxkP~_oPvh2gkWP8BIiCYAw~-~-.bps.a.408104379794851&type=1&__xts__[0]=68.ARB38j4wAvKgBIsDnAQHmdUbT2M5WWKaVTr6yRDHwZfiwWslkFHP5ne0blufLfZyt2WiQvDJfkrn2gy60ltG_9NdKlNWB1K2kE34i9aIMePeeKff7Oq9rd9nIaGFT8ms8A44NlyQccWtimJt16qfyNvVe3dLVZVNfuM27J9YtN-nZIXbqxBu9pqBg698kumpeiFbIhlKhB4X_wJ40jRbvC17MqSP1u9n0ydliZ5wxCMCPeKr4a4j-wQ2jr1yeDdJGQJ-_zuUSimGlBl0ISv59SzfYyjCpMJ54XdsXQfOgnBjacGmkt9w4ZvlpjiRkQkSvvzeoQt6vDw8dtkVszkRgVufJ-ai4no1Gh4KYDXHS3uL6CHV2RjYC8O2e-_sXPs0VmcHOpRwbUss-rpolOGViUGnKmoUtK1lAa3nV_OB7WTjsiAqwC4yABOl8KuglpswqPU0e8v9FUoLopvmgA&__tn__=HH-R
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,14:43   อ่าน 439 ครั้ง