ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชายแดนภาคใต้
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู และนางอุไร บุญเส้ง ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู เข้าเยี่ยมนักเรียนเนตรนารีตัวแทนโรงเรียนจำนวน 8 คนพร้อมด้วยครูผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ณ แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ทีมงานประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว
 
 
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,14:43   อ่าน 141 ครั้ง