ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินการอ่านภาษาไทย PISA
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านโกตาบารูดำเนินการประเมินการอ่านภาษาไทย PISA ตามแนวทางการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนดังกล่าว
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,17:28   อ่าน 102 ครั้ง