ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นักเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา  นำโดยนายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู เปิดหีบเลือกตั้ง และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนคนใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีบรรยากาศการมาลงคะแนน การนับคแนนเสียง ซึ่งผลการเลือกตั้งจะสรุปได้ดังนี้ เด็กหญิงมารีนา  ดามอลอ หมายเลข 1 ได้รับคะแนนเสียงจำนวน 106 คะแนน
เด็กหญิงนูรู  สามัน หมายเลข 2 ได้รับคะแนนเสียงจำนวน 82 คะแนน  เด็กหญิงปนัดดา ธรรมสูน หมายเลข 3 ได้รับคะแนนเสียง 253 คะแนน
ซึ่งเด็กหญิงปนัดดา ธรรมสูน ได้รับคะแนนมากที่สุด จึงได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 นี้
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,13:36   อ่าน 395 ครั้ง