ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถานศึกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถานศึกษา ซึ่งมีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและร่วมกรอกส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโกตาบารู 

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2563,10:32   อ่าน 1648 ครั้ง