ผลการสอบ NT ปี 2556
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระดับโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.87 KB
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เปรียบเทียบค่าสถิติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.2 KB
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.05 KB