ผลการสอบ O-net ปี 2555
ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.15 KB
ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.44 KB
ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.69 KB
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.6 KB
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.53 KB
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.12 KB