ผลการสอบ O-net ปี 2554
ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.77 KB
ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.97 KB
ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.23 KB
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.77 KB
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.16 KB
ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.13 KB