ผลการทดสอบ LAS ปี 2553
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ระดับบุคคล
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 701.07 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ระดับบุคคล
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.53 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ระดับบุคคล
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.11 KB