ผลการทดสอบ NT ปี 2553
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคปฏิบัติระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1003.78 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับปรนัยระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 942.06 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคปฏิบัติระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 936.36 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ฉบับปรนัยระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 765.19 KB