ผลการสอบ O-net ปี 2553
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.85 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.51 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.97 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.44 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.42 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.89 KB