ผลการสอบ O-NET ปี 2559
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.78 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.05 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคล
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสาระการเรียนรู้
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.71 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายบุคคล