ผลการสอบ NT ปี 2557
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รายงานระดับบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รายงานระดับโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รายงานระดับประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB